Aanmelden

Deelname collectieve aanleg glasvezelnetwerk Uithoorn

Door u aan te melden, geeft u aan te willen participeren in de aanleg van het glasvezelnetwerk op bedrijventerrrein Uithoorn en een actieve glasvezelverbinding af te willen nemen als het netwerk is gerealiseerd.

Kosten

De maximale kosten voor een aansluiting zijn 120 euro per maand. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de prijs definitief bepaald worden.

Toelichting

De deelnemersverklaringen worden gebruikt als input voor een business case voor aanleg, exploitatie en onderhoud van het glasvezelnetwerk. Met uw inschrijving verplicht u zich deel te nemen aan het project, mits er voldoende deelnemers zijn om tot een gezonde financiŽle onderbouwing van de business case te komen en het maandbedrag niet hoger is dan 120 euro.†Uw verplichtingen komen in dit geval te vervallen.

    Bedrijfsnaam

    Naam

    Straat en huisnummer

    E-mail adres

    Telefoonnummer